Nguyễn Hà Trang

Bản thân em thấy chương trình học sát với thực tế, trong các bài học luôn có các câu chuyện thực tiễn về nghề kiểm toán nên rất hiểu. Không chỉ kiến thức mà các mentor còn định hướng, truyền cho em tình yêu với nghề để em cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.

Trả lời