Chương trình ACCA có bao nhiêu môn (cập nhật mới nhất 2024) 

1. Chứng chỉ ACCA 

Chứng chỉ Kế toán và Kiểm toán Quốc tế (ACCA) là một chương trình đào tạo chuyên nghiệp được công nhận toàn cầu, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan. ACCA được đánh giá là một trong những chứng chỉ kế toán uy tín nhất trên thế giới, được công nhận bởi hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Lợi ích của việc sở hữu chứng chỉ ACCA: 

 • Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp: Chứng chỉ ACCA mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong các lĩnh vực như kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp,… tại các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn hay các công ty vừa và nhỏ. 
 • Mức lương cao: Người sở hữu chứng chỉ ACCA thường được hưởng mức lương cao hơn so với những người không có chứng chỉ. 
 • Kỹ năng và kiến thức chuyên môn: Chương trình ACCA cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, giúp họ có thể tự tin giải quyết các vấn đề tài chính một cách hiệu quả. 
 • Sự công nhận toàn cầu: Chứng chỉ ACCA được công nhận bởi hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc làm việc tại nước ngoài. 
 • Mạng lưới kết nối rộng rãi: ACCA có cộng đồng thành viên rộng lớn trên toàn thế giới, giúp bạn có cơ hội kết nối và giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

2. Chương trình học ACCA 

2.1 Cấp độ Kiến thức ứng dụng (Foundation Level) – 3 môn: 

2.1.1 Tổng quan các môn học 

F1 – Business and Technology – BT (Kinh doanh và công nghệ) 

Đây là môn học đầu tiên trong cấp độ Kiến thức ứng dụng (Foundation Level) của chương trình Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA). Môn học này đóng vai trò nền tảng quan trọng, cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về cách các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng suất và có đạo đức, đồng thời sẽ cho thấy vai trò quan trọng của các chuyên gia tài chính trong việc đạt được điều này. Bạn sẽ được hiểu hơn về các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh môi trường làm việc của nó, bao gồm tất cả các ảnh hưởng về kinh tế, pháp lý và quy định đối với hoạt động quản trị, vấn đề việc làm, bảo mật dữ liệu, an toàn và sức khỏe. 

Tổng điểm bài thi là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 120 phút. Cấu trúc đề thi BT/F1 gồm 2 phần: 

 • Phần 1: 70% điểm gồm 35 câu TN 
 • Phần 2: 30% điềm gồm 2 câu multi-tasks questions 

F2 – Management Accounting – MA (Kế toán quản trị) 

Đây là môn học thứ hai trong cấp độ Kiến thức ứng dụng (Foundation Level) của chương trình Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA). Môn học này đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật kế toán quản trị, giúp họ hiểu cách sử dụng thông tin kế toán để hỗ trợ cho việc ra quyết định quản lý trong doanh nghiệp. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 120 phút. Bài thi MA/F2 gồm 2 phần: 

 • Phần 1 (70 điểm): 35 câu hỏi trắc nghiệm, 2 điểm/câu 
 • Phần 2 (30 điểm): 3 câu hỏi multi-tasks, 10 điểm/câu 

F3 – Financial Accounting – FA (Kế toán tài chính) 

Môn học Kế toán Tài chính (FA) là nền tảng thiết yếu cho sinh viên ngành Tài chính – Kế toán, trang bị cho họ những kiến thức cốt lõi về cách thức lập và phân tích báo cáo tài chính. Khóa học dẫn dắt sinh viên từ những nguyên tắc cơ bản đến việc ứng dụng thực tế, giúp họ hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 120 phút. Bài thi FA/F3 gồm 2 phần: 

 • Phần 1 (70 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm: gồm 35 câu hỏi, 2 điểm/câu 
 • Phần 2 (30 điểm): Câu hỏi multi-tasks: gồm 2 câu hỏi tình huống, 15 điểm/câu. 

2.1.2 Hình thức thi 

Tất cả các môn học thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng (Foundation Level) của chương trình ACCA đều được thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính (Computer Based Exam – CBE). 

Phương pháp trả lời: Thí sinh sử dụng máy tính được cung cấp tại trung tâm thi để chọn đáp án cho các câu hỏi. 

2.2 Cấp độ kỹ năng ứng dụng (Applied Skills Level) – 6 môn 

2.2.1 Tổng quan các môn học 

F4 – Corporate and Business Law – CL (Luật thương mại và luật doanh nghiệp (Việt Nam)) 

Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về khung pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, giúp họ hiểu được các nguyên tắc pháp lý cơ bản chi phối hoạt động của doanh nghiệp và có thể áp dụng kiến thức đó vào thực tế công việc. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 120 phút. Bài thi LW/F4 chia làm 2 phần: 

 • Phần 1 (70 điểm): 25 câu trắc nghiệm – 2 điểm và 20 câu trắc nghiệm – 1 điểm. 
 • Phần 2 (30 điểm): 5 câu hỏi multi-tasks, 6 điểm/câu. 

F5 – Performance Management – PM (Quản lý hoạt động kinh doanh) 

F5 – Performance Management (viết tắt là PM) là một trong chín môn học thuộc cấp độ cơ bản của chương trình ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Chuyên nghiệp). Môn học này đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kế toán quản trị, giúp học viên phát triển kỹ năng ứng dụng các kỹ thuật của kế toán quản trị vào việc lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 180 phút. Bài thi PM/F5 chia làm 2 phần: 

 • Phần 1 (30 điểm): 15 câu hỏi ngắn, 2 điểm/câu. Trong phần này  kiến thức được trải đều về tất cả các chương của môn học. 
 • Phần 2 (30 điểm):  3 câu hỏi tổng hợp (mỗi câu có 5 câu hỏi chi tiết tương ứng 2 điểm trên 1 câu), tổng điểm là 30 điểm; 
 • Phần 3 (40 điểm): Tự luận. Gồm 2 câu hỏi dài, 20 điểm/câu. 

F6 – Taxation – TX (Thuế (Việt Nam)) 

Môn học này tập trung trang bị cho học viên kiến thức toàn diện về hệ thống thuế của Việt Nam, giúp học viên hiểu được các loại thuế chính, cách tính thuế, nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp và cá nhân. Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hiểu biết về hệ thống thuế Việt Nam, nắm vững các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, hiểu các quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế,… 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 180 phút. Bài thi TX/F6 gồm 2 phần: 

 • Phần 1 (30 điểm): gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 điểm/câu 
 • Phần 2 (70 điểm): gồm 4 câu hỏi 10 điểm và 2 câu hỏi 15 điểm 

F7 – Financial Reporting – FR (Báo cáo tài chính) 

Môn học này tập trung vào việc cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc và quy định liên quan đến lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Môn học F7 đóng vai trò quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán. Kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính theo IFRS giúp học viên thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp, chính xác, đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế, giúp nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và tính minh bạch của doanh nghiệp. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 180 phút. Bài thi FR/F7 gồm 3 phần: 

 • Phần 1 (30 điểm): gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 điểm/câu 
 • Phần 2 (30 điểm): gồm 3 câu hỏi Case study, 10 điểm/câu 
 • Phần 3 (40 điểm): gồm 2 câu hỏi đa tác vụ. 20 điểm/câu 

F8 – Audit & Assurance – AA (Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo) 

Môn học này tập trung vào việc cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các hoạt động kiểm toán và dịch vụ đảm bảo theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA). Kiến thức và kỹ năng kiểm toán theo ISA giúp học viên thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 180 phút. Cấu trúc đề thi AA/F8 gồm 2 phần: 

 • Phần 1 (30 điểm): gồm 3 câu hỏi Case Study, 10 điểm/câu. Mỗi câu có thể có các câu hỏi nhỏ 
 • Phần 2 (70 điểm): gồm 1 câu 30 điểm, 2 câu 20 điểm 

F9 – Financial Management – FM (Quản trị tài chính) 

Môn học này tập trung vào việc cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các hoạt động quản trị tài chính hiệu quả trong doanh nghiệp. Môn học F9 đóng vai trò quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp. Kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính giúp học viên đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp. 

Tổng điểm là 100 điểm, tổng thời gian làm bài là 180 phút. Cấu trúc đề thi FM/F9 gồm 3 phần: 

 • Phần 1 (30 điểm): gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 điểm/câu. 
 • Phần 2 (30 điểm): gồm 3 câu hỏi lớn, 10 điểm/câu. Mỗi câu hỏi lớn sẽ có 5 câu hỏi nhỏ 
 • Phần 3 (40 điểm): gồm 2 câu hỏi tự luận, 20 điểm/câu 

2.2.2 Hình thức thi 

Hiện nay, tất cả các môn thi ACCA cấp độ Kỹ năng ứng dụng đều được tổ chức dưới hình thức thi trên máy tính (Computer Based Examination – CBE). Hình thức thi này được áp dụng tại tất cả các địa điểm thi ACCA trên toàn thế giới, mang đến nhiều ưu điểm cho thí sinh so với hình thức thi truyền thống trên giấy. 

2.3 Cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp (Strategic Professional Level) 

2.3.1 Các môn học bắt buộc 

SBL Strategic Business Leader – Nhà lãnh đạo chiến lược kinh doanh 

SBL (Strategic Business Leader) hay còn được gọi là Nhà lãnh đạo chiến lược kinh doanh là một môn học thuộc cấp độ Chiến lược Chuyên nghiệp (Professional Level) trong chương trình ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Chuyên nghiệp). Môn học này tập trung trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo chiến lược hiệu quả trong doanh nghiệp. 

SBR Strategic Business Reporting – Báo cáo chiến lược kinh doanh 

Môn học SBR đóng vai trò quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp. Môn học này tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập báo cáo tài chính chiến lược hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị và tính minh bạch của thông tin tài chính cho doanh nghiệp.  

2.3.2 Các môn học tự chọn 

Nhóm môn học này yêu cầu bạn chọn 2 trong 4 môn ACCA, cho phép bạn thiết kế chương trình để phù hợp với mục tiêu, nhu cầu và con đường sự nghiệp bạn đã lựa chọn. Các môn học ở trình độ này bao gồm: 

P4 – Advanced Financial Management – AFM (Quản trị tài chính nâng cao) 

Môn học này tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về các khái niệm, nguyên tắc và kỹ thuật quản trị tài chính tiên tiến, giúp họ có khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định tài chính hiệu quả trong môi trường kinh doanh phức tạp. 

P5 – Advanced Performance Management – APM (Quản lý hoạt động kinh doanh nâng cao) 

Môn học này tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả trong môi trường kinh doanh phức tạp. P5 APM đóng vai trò quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, bao gồm: Giám đốc điều hành (CEO), giám đốc hoạt động (COO), trưởng bộ phận/phòng ban, chuyên viên quản lý dự án, chuyên viên tư vấn quản lý, … 

P6 – Advanced Taxation – ATX (Thuế nâng cao) 

Môn học này tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về các khái niệm, nguyên tắc và quy định thuế phức tạp, giúp họ có khả năng tư vấn thuế hiệu quả cho doanh nghiệp và cá nhân trong môi trường kinh doanh quốc tế. 

P7 – Advanced Audit & Assurance – AAA (Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo) 

Môn học này tập trung vào việc trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về các khái niệm, nguyên tắc và thực tiễn kiểm toán và đảm bảo tiên tiến, giúp họ có khả năng thực hiện các cuộc kiểm toán phức tạp và cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng cao trong môi trường kinh doanh quốc tế. 

2.3.3 Hình thức thi 

Từ tháng 6 năm 2021, tất cả các môn thi ACCA đã chuyển sang hình thức thi trên máy tính (Computer Based Examination – CBE). 

Các môn thi trên máy tính với thời gian là 3 giờ, tổng số câu hỏi là 100 câu hỏi trắc nghiệm, để vượt qua môn yêu cầu đạt 50 điểm trở lên. Đặc biệt, với bài thi môn Audit and Assurance bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.  

3. Các chứng chỉ nhận được theo các môn thi ACCA 

Chương trình ACCA được chia thành 3 cấp độ: Kiến thức ứng dụng (Foundation Level), Kỹ năng ứng dụng (Professional Level) và Chiến lược chuyên nghiệp (Strategic Professional Level). Mỗi cấp độ bao gồm nhiều môn học khác nhau. Sau khi hoàn thành tất cả các môn học trong một cấp độ, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ tạm thời (Diploma) cho cấp độ đó. 

Dưới đây là chi tiết về các chứng chỉ tạm thời được cấp theo các môn thi ACCA: 

3.1. Cấp độ Kiến thức ứng dụng (Foundation Level) 

 • Hoàn thành 3 môn học: BT (F1), MA (F2) và FA (F3) sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Diploma in Accounting and Business). 
 • Hoàn thành 4 môn học: BT (F1), MA (F2), FA (F3) và LW (F4) sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Diploma in Accounting and Business with Law). 

3.2. Cấp độ Kỹ năng ứng dụng (Professional Level) 

 • Hoàn thành 6 môn học: TX (F5), AA (F6), FA (F7), LW (F8), PM (F9) và Financial Reporting (FR) sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Diploma in Financial Accounting and Business). 
 • Hoàn thành 9 môn học: TX (F5), AA (F6), FA (F7), LW (F8), PM (F9), Financial Reporting (FR), Audit and Assurance (AAU), Corporate and Business Law (LW) và Performance Management (PM) sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Diploma in Financial Accounting and Business with Law). 

3.3. Cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp (Strategic Professional Level) 

 • Hoàn thành 3 môn học: Strategic Financial Management (SFM), Strategic Corporate Reporting (SBR) và Corporate Governance (CG) sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Advanced Diploma in Strategic Professional Accounting). 
 • Hoàn thành 3 môn học: Strategic Financial Management (SFM), Strategic Corporate Reporting (SBR) và Corporate Governance (CG) và lựa chọn 1 trong 3 môn sau: Audit and Assurance (AAU), Financial Reporting (FR) hoặc Performance Management (PM) sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Advanced Diploma in Strategic Professional Accounting with Law). 

Lưu ý: 

 • Chứng chỉ tạm thời chỉ có giá trị trong vòng 2 năm sau khi hoàn thành tất cả các môn học trong cấp độ. 
 • Để được cấp Chứng chỉ Kế toán Công chứng Quốc tế (ACCA Professional Qualification), học viên cần phải đáp ứng thêm một số yêu cầu khác, bao gồm: 
 • Hoàn thành tất cả các môn học trong cả 3 cấp độ. 
 • Có 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc thuế. 
 • Tham gia các khóa học đạo đức nghề nghiệp của ACCA. 
 • Nộp phí cấp chứng chỉ.