Các khóa học tiếng Anh

Khóa học Tiếng Anh 

kHÓA HỌC

Tiếng Anh

Mục tiêu

Nhằm giúp sinh viên được tiếp cận cách học tiếng Anh hiệu quả, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp, và nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho phát triển nghề nghiệp thành công, KLE đã cùng các giáo viên khoa Sư phạm tiếng Anh và khoa Ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, là trường đại học hàng đầu về chất lượng đào tào tiếng Anh ở Việt Nam, tổng hợp và xây dựng 3 khóa học tiếng Anh phù hợp cho các đối tượng học có mức độ kỹ năng tiếng Anh đầu vào khác nhau: Khóa Foundation, Khóa Elementary và Khóa Intermediate.

Các lớp học tiếng Anh tại KLE được tổ chức theo cách thức có thể tối đa việc giao tiếp bằng tiếng Anh giữa giáo viên, trợ giảng với học viên và giữa các học viên với nhau. Các giáo viên và trợ giảng có kiến thức chuyên môn đã được đào tạo kỹ năng sư phạm sẽ đóng vai trò của “a mentor” để định hướng việc học, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm và cùng trải nghiệm nội dung học với các học viên.

Bao gồm trong nội dung từng khóa học tiếng Anh tại KLE là sự xuất hiện của 1 buổi trao đổi và hướng dẫn về lập kế hoạch nghề nghiệp và 1 buổi đào tạo hỗ trợ chuẩn bị kiến thức cho phát triển nghề nghiệp thành công trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn. Các buổi trao đổi, hướng dẫn và đào tạo sẽ được thực hiện bởi những người đã có kinh nghiệm làm việc từ 10 năm trở lên và đã từng làm việc ở vị trí quản lý trong các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn. 

Thời lượng

Mỗi khóa học của KLE bao gồm 25-26 buổi (đã bao gồm 2 buổi dành cho trao đổi, hướng dẫn và đào tạo, không bao gồm thi kiểm tra đầu vào và tư vấn chọn lớp) cho các nội dung như sau:

Bước 1Chọn và đăng ký khóa học tiếng Anh phù hợp theo đánh giá chủ quan của học viên
Bước 2Tổ chức kiểm tra đầu vào xác định mức độ phù hợp của học viên với nội dung của khóa học đã đăng ký
Bước 3Tư vấn cho học viên nếu kết quả kiểm tra ngoài thang điểm áp dụng cho khóa học đã đăng ký
Bước 4Xếp lớp và thông báo lịch học cho học viên
Bước 5Khai giảng
Bước 6Trao đổi và hướng dẫn lập kế hoạch nghề nghiệp
Bước 7Kiểm tra giữa khóa
Bước 8Đào tạo hỗ trợ chuẩn bị kiến thức cho phát triển nghề nghiệp thành công
Bước 9Kiểm tra cuối khóa và kết thúc khóa học

Kết quả học tập của học viên được đánh giá dựa trên khung tiêu chuẩn chung áp dụng cho việc dạy ngôn ngữ của các nước thuộc Châu Âu, Common European Framework of Reference for Languages (viết tắt là “CEFR”). Lợi ích mà mỗi khóa học tiếng Anh giao tiếp tại KLE đem lại cho học viên được trình bày như dưới đây.

1. Khóa học English Foundation – Level A1 cho kỹ năng nghe và nóiHiểu và sử dụng các cụm từ đơn giản và cụm từ phổ biến để diễn tả các việc diễn ra hàng ngày;

 • Giới thiệu bản thân và đặt câu hỏi để thu thập thông tin cá nhân ví dụ như: nơi ở, người thân, những đồ vật thuộc quyền sở hữu, sở thích;
 • Thực hiện giao tiếp được bằng tiếng Anh khi cuộc trao đổi được diễn ra với mức độ chậm; 
 • Hiểu được thông tin khi người khác yêu cầu mình giúp đỡ.

2. Khóa học English Elementary – Level B1 Hoặc IELTS Band 5.0 cho kỹ năng nghe và nói.

 • Hiểu được nội dung trao đổi về các chủ đề có liên quan trực tiếp tới bản thân ví dụ như: công việc, nghề nghiệp, mua bán, địa lý;
 • Đáp ứng được yêu cầu trao đổi thông tin với mọi người xung quanh bằng tiếng Anh khi thực hiện các công việc hoặc về các vấn đề mang tính thường xuyên; 
 • Mô tả và diễn đạt được một cách đơn giản về các vấn đề liên quan tới kiến thức, môi trường mình sống và các vấn đề bản thân đang gặp phải.

3. Khóa học English Intermediate – Level B2 hoặc IELTS Band 6.5 cho Kỹ năng nghe và nói

 • Hiểu được chính xác ý chính của một thông tin đầu vào về các vấn đề thường xuyên gặp phải trong công việc và đời sống ngoài công việc;
 • Giao tiếp thành thạo trong hầu hết các tình huống giao tiếp sử dụng tiếng Anh;
 • Soạn thảo được các đoạn văn ngắn về các vấn đề mình quan tâm và quen thuộc;
 • Diễn tả lại một cách thành thạo các việc đã diễn ra trong quá khứ; 
 • Giải thích ngắn gọn và biết cách đưa ra thông tin minh họa cho ý kiến và kế hoạch của mình.

8. Khóa học IELTS Writing – IELTS Band 7.5 cho kỹ năng Viết

9. Khóa học IELTS Practice Test – IELTS Band 6.5 cho cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết