Livestream vòng CV + Test năng lực

Livestream vòng CV+Test năng lực:

2 diễn giả gồm: Nguyễn Hoàng Duy và Nguyễn Ngọc Sơn.

LIVESTREAM vòng CV + Test năng lực Nguyễn Ngọc SơnTrang HàNhung Huyền LêNguyen NhungKhánh Chi NguyễnKimchheang KeangNgân HạnhDo Quynh TrangHai Anh Nguyennh

Người đăng: Nguyen Hoang Duy vào Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018