Môn học ACCA – FA/F3: Financial Accounting – Kế toán Tài chính

Financial Accounting (FA/F3) là môn học thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng trong Chương trình ACCA. Môn học này giúp người học trang bị những kiến thức cốt lõi về cách thức xác định, đo lường, ghi nhận, lập và phân tích báo cáo tài chính. Đây được xem là môn học quan trọng nhất với vai trò là nền tảng cho các môn học tiếp sau.

1. Mục tiêu của môn học FA/F3:

 • Giải thích được bối cảnh và mục đích của việc báo cáo tài chính
 • Hiểu được đặc trưng định tính của thông tin tài chính
 • Sử dụng được hệ thống bút toán kép và hệ thống kế toán
 • Ghi chép các giao dịch và các sự kiện kế toán
 • Thành lập, phát hiện và sửa lỗi trong bảng cân đối kế toán thử
 • Lập các báo cáo tài chính cơ bản
 • Lập các báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản
 • Đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính ở trình độ căn bản.

2. FA/F3 gồm những nội dung gì?

Kiến thức của môn học Financial Accounting được chia làm 8 phần:

 • The context and purpose of financial reporting: Bối cảnh và mục đích của báo cáo tài chính
 • The qualitative characteristics of financial information: Đặc tính của thông tin tài chính 
 • The use of double entry and accounting systems: Sử dụng hệ thống ghi sổ kép và hệ thống Kế toán tài chính
 • Recording transactions and events: Ghi nhận các giao dịch và sự kiện kinh tế
 • Preparing a trial balance: Lập bảng cân đối thử
 • Preparing basic financial statements: Lập báo cáo tài chính cơ bản
 • Preparing simple consolidated financial statements: Lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Interpretation of financial statements: Diễn giải báo cáo tài chính

3. Tại sao nên tham gia khóa học này?

Môn học FA/Financial Accounting được coi là môn học nhập môn khi bắt đầu theo đuổi ACCA, bởi nó cung cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Kế toán Tài chính. Bên cạnh đó, môn học này sẽ giúp người học làm quen với tiếng anh chuyên ngành kế toán, bao gồm các thuật ngữ, định nghĩa và cách sử dụng. Đây đều là những kiến thức và kỹ năng vô cùng cần thiết để khởi đầu lộ trình sự nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán của bạn.

FA/F3 tuy là một môn học căn bản nhưng vì khối lượng kiến thức khá lớn nên nếu không có một lộ trình học chi tiết để không cảm thấy bỡ ngỡ. Khóa học FA/F3 tại KLE sẽ giúp cho bạn nắm được những phần kiến thức trọng tâm, áp dụng vào những case thực tế và kế hoạch ôn luyện kiến thức.

4. Hình thức tham gia thi FA/F3:

Môn thi FA/F3 sẽ được tổ chức dưới hình thức CBE (Thi trên máy tính). Bài thi diễn ra trong 120 phút với cấu trúc gồm 2 phần:

 • Phần 1 (70 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm (MCQs): gồm 35 câu hỏi, 2 điểm/câu
 • Phần 2 (30 điểm): Câu hỏi đa tác vụ (MTQs): gồm 2 câu hỏi tình huống, 15 điểm/câu.

Các hình thức câu hỏi trắc nghiệm như chọn 1 đáp án đúng, chọn nhiều đáp án đúng, điền đáp án vào chỗ trống…sẽ xuất hiện nhiều ở phần 1. Phạm vi kiến thức ở phần 1 khá rộng, bao gồm toàn bộ kiến thức trong chương trình F3.

Phần 2: Dạng câu hỏi ở phần này thường bị hỏi về báo cáo tài chính hợp nhất. Trong phần này, mỗi câu hỏi là 1 task yêu cầu học viên cần hoàn thành liên quan đến 1 hoặc nhiều tình huống.