Tên gọi chứng từ kế toán bằng Tiếng Anh

Chứng từ kế toán là một trong những tài liệu quan trọng giúp kế toán ghi nhận giao dịch, cũng như được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán trong nhiều thủ tục kiểm toán chi tiết. Khi trình bày trên working paper của kiểm toán, nếu phải trình bày bằng tiếng Anh thì viẹc học thuộc tên chứng từ bằng tiếng Anh sẽ vô cùng quan trọng. Hãy cùng nhau làm quen tên gọi của các chứng từ qua các ảnh dưới nhé.

(Nguồn: group Tiếng Anh Kế Kiểm – Excellence from now)