KLE – Mentoring program

Để góp phần mang cung gặp cầu. KLE đã xây dựng Mentoring Program, là các khóa học kỹ năng nghề nghiệp, với đối tượng là các bạn sinh viên có nguyện vọng làm việc tại Big 4 và các công ty kiểm toán lớn khác cho vị trí thực tập sinh, trợ lý kiểm toán, tư vấn kế toán và thuế.

KLE tin tưởng rằng Mentoring Program sẽ là một giải pháp hiệu quả cho tình trạng nghịch lý đang diễn ra trong ngành Kế toán, Kiểm toán và tư vấn như hiện nay ở Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Việc thiếu nguồn nhân lực có trình độ kiến thức và kỹ năng cho ngành Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn ở Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng và có ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của dịch vụ cung cấp bởi các công ty hoạt động trong ngành này. Liên quan đến tới nguồn cung cấp nhân lực cho Kế toán, Kiểm toán và tư vấn ở Việt Nam, chúng ta không thể nhận ra hiện trạng “thừa số lượng, thiếu chất lượng” hay “ngành hot” nhưng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước. Nghịch lý này đã tồn tại trên thị trường việc làm Việt Nam một thời gian dài mà vẫn chưa có giải pháp hiệu quả.

 

 

Việc thiếu nguồn nhân lực có trình độ kiến thức và kỹ năng cho ngành Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn ở Việt Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng và có ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của dịch vụ cung cấp bởi các công ty hoạt động trong ngành này. Liên quan đến tới nguồn cung cấp nhân lực cho Kế toán, Kiểm toán và tư vấn ở Việt Nam, chúng ta không thể nhận ra hiện trạng “thừa số lượng, thiếu chất lượng” hay “ngành hot” nhưng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước. Nghịch lý này đã tồn tại trên thị trường việc làm Việt Nam một thời gian dài mà vẫn chưa có giải pháp hiệu quả.

 

You must be the change you wish to see in the world.