Các khóa học

Xem chi tiết

There is no struggle, there is no progress

– Frederick Douglass

Mentees tiêu biểu

Trương Phương Nhung

Offers đến từ KPMG, Deloitte và PwC

Nguyễn Thị thúy nga

Offers đến từ KPMG và EY

Trần Thị Lan Anh

Offers đến từ KPMG, EY và PwC

TRỊNH NHẬT HẰNG

Offers đến từ KPMG và Deloitte

Phạm Quốc Hoàn

Offers đến từ Deloitte và PwC

Dương Thu Thảo

Offers đến từ PwC

Trần Mai Phương

Offers đến từ KPMG và Deloitte

Nguyễn Thị Tú Anh

Offers đến từ KPMG, Deloitte. EY và PwC

Xem chi tiết

Action is the foundation key to all success

– Pablo Picaso

    Nhận tư vấn chương trình học từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp ngay hôm nay!