Môn học ACCA – BT/F1: Business and Technology – Kinh doanh và Công nghệ

Business and Technology (BT/F1) cung cấp cho người học những góc nhìn xoay quanh những kiến thức tổng quan về môi trường kinh doanh, tác động của môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp, vai trò của bộ phận kế toán và các nguyên tắc của quản trị hiệu quả. Đây là môn học đầu tiên thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng trong Chương trình ACCA, mở đầu cho lộ trình chinh phục và sở hữu chứng chỉ này.

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tại Việt Nam được miễn 3 môn (gồm: BT/F1, MA/F2, FA/F3). Tuy nhiên, có nên bỏ qua môn BT/F1 này không? Câu trả lời sẽ được bật mí ở cuối bài viết.

1. Mục tiêu của môn học BT/F1

Là học viên của KLE sau khi học xong khóa BT/F1, các bạn có thể:

  • Nắm rõ các loại hình doanh nghiệp, cơ cấu doanh nghiệp.
  • Hiểu rõ vai trò quản trị trong doanh nghiệp
  • Hiểu rõ cách doanh nghiệp tương tác với các yếu tố bên ngoài.
  • Nhận biết chức năng của kế toán trong doanh nghiệp

2. BT/F1 gồm những nội dung gì?

Tuy từ tháng 9/2020, môn học F1 được đổi tên từ “Accountant in Business” thành “Business & Technology” nhưng nội dung bài học hầu như không thay đổi, gồm các phần kiến thức chính sau:

A – The Business Organisation and its External Environment: Tổ chức doanh nghiệp và Môi trường bên ngoài doanh nghiệp

B – Business Structure, Functions and Governance: Cấu trúc và chức năng của doanh nghiệp

C – Accounting and Reporting Systems, Controls and Compliance: Vai trò của kế toán và ghi nhận kế toán, Sự tuân thủ

D – Leading and Managing Individuals and Teams: Dẫn đầu và quản lý đội nhóm, cá nhân

E – Personal Effectiveness and Communication in Business: Giao tiếp trong doanh nghiệp

F – Professional Ethics in Accounting and Business: Đạo đức nghề nghiệp

3. Tại sao nên tham gia khóa học này?

Đầu tiên, khi hoàn thành 3 môn thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng, các bạn sẽ được cấp Chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business. Tiếp theo, môn học này cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản, xây dựng một “nền móng” kiến thức thật chắc cho bạn. Chính vì vậy, đặc biệt là các bạn sinh viên năm 1, năm 2 và các bạn trái ngành, đây sẽ là nhóm đổi tượng chính đạt được nhiều lợi ích từ khóa học này. Thưc tế là các công ty Kiểm toán cũng động viên nhân viên của mình đi học để nâng cao năng lực và cơ hội nghề nghiệp.

4. Hình thức tham gia thi BT/F1

Mỗi thí sinh có 120 phút để làm bài thi ACCA BT/F1 trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm (CBE – Computer Based Exam).

Tổng điểm bài thi là 100 điểm. Cấu trúc đề thi BT/F1 gồm 2 phần:

  • Phần 1: 70% điểm gồm 35 câu TN
  • Phần 2: 30% điềm gồm 2 câu multi-task questions

Bạn sẽ vượt qua bài thi này nếu đạt được 50 điểm trở lên.