ICB – CV Phỏng vấn Thuyết trình

Đối tượng

Các bạn sinh viên đang học năm thứ 3 và năm thứ 4 có nguyện vọng làm việc tại Big 4 và các công ty kiểm toán lớn khác cho các vị trí như Thực tập sinh, Trợ lý kiểm toán, Tư vấn kế toán và Tư vấn thuế.

 Mục tiêu

  • Tránh các lỗi căn bản khi trả lời phỏng vấn và viết CV;
  • Xác định được các nội dung cần có trên CV và các nội dung phù hợp với vị trí đang ứng tuyển;
  • Được kiến nghị và sửa CV của bản thân;
  • Làm quen với các kỹ năng cần có để thực hiện vòng phỏng vấn nhóm hiệu quả thông qua các buổi diễn tập phỏng vấn nhóm mô phỏng các buổi phỏng vấn trên thực tế;
  • Làm quen với các cách trả lời phỏng vấn hiệu quả cho các câu hỏi phỏng vấn khó và thường gặp thông qua các buổi diễn tập phỏng vấn được xây dựng mô phỏng các buổi phỏng vấn trên thực tế;
  • Rút ra những điều nên làm và cần làm để có thể cải thiện được kết quả phỏng vấn dựa vào kết quả của cá nhân khi tham dự các buổi diễn tập phỏng vấn.

Nội dung của khóa Phát triển kỹ năng trả lời phỏng vấn và viết CV bao gồm:

  • Viết CV
  • Trải nghiệm phỏng vấn nhóm
  • Trải nghiệm phỏng vấn cá nhân.
  • Trải nghiệm tình huống Kiểm toán thực tế.

Các bước của khóa Phát triển kỹ năng trả lời phỏng vấn và viết CV bao gồm:

Bước 1Đăng ký khóa học Phát triển kỹ năng trả lời phỏng vấn và viết CV
Bước 2Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh cho học viên
Bước 3Xếp lớp và thông báo lịch học cho học viên
Bước 4Sửa CV cho một vị trí như Thực tập sinh, Trợ lý kiểm toán, Tư vấn kế toán và Tư vấn thuế do học viên tự chọn
Bước 5Liệt kê và hiểu đúng về các mục tiêu của câu hỏi phỏng vấn và kỹ năng cần thiết thể đạt kết quả tốt khi phỏng vấn
Bước 6Thực hiện diễn tập phỏng vấn được mô phỏng các buổi phỏng vấn trên thực tế

Giảng viên: là người đã hoặc đang là nhân viên kiểm toán có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và phỏng vấn tuyển sinh trong Big4 và các công ty kiểm toán lớn khác.

Số giờ học: 24 giờ

Học phí: 3.000.000 VNĐ