Chuẩn bị tuyển dụng kiểm toán

Chuẩn bị tuyển dụng Kiểm toán

KHÓA HỌC

Chuẩn bị tuyển dụng Kiểm toán

Đối tượng

Các bạn sinh viên đang học năm thứ 3 và năm thứ 4 có nguyện vọng làm việc tại Big 4 và các công ty kiểm toán lớn khác cho các vị trí như thực tập sinh, trợ lý kiểm toán, tư vấn kế toán và tư vấn thuế.

Mục tiêu

 • Hệ thống lại kiến thức kế toán, kiểm toán và thuế;
 • Bổ sung và luyện tập kiến thức kế toán, kiểm toán và thuế cần thiết để đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng;
 • Hiểu đúng và biết cách áp dụng các khái niệm căn bản của kiểm toán như assertion, risk assessment, materiality trong thực tiễn thông qua các buổi học lý thuyết và thực hành mô phỏng công việc kiểm toán hai khoản mục trên báo cáo tài chính;
 • Cải thiện kỹ năng đọc tài liệu và tự học về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Quốc tế;
 • Làm quen và luyện tập bài kiểm tra liên quan tới chủ đề IQ và EQ;
 • Sửa lỗi phát âm tiếng Anh; và
 • Hướng dẫn cách viết IELTS Task 2 hiệu quả.

Ngôn ngữ trên tài liệu của khóa học là tiếng Anh. Và tiếng Việt được sử dụng với mục đích diễn giải và giải thích để học viên có thể hiểu được ý nghĩa và cách áp dụng của kiến thức gốc thể hiện bằng tiếng Anh.

Giảng viên

của khóa học là người đã hoặc đang ở cấp trưởng, phó phòng kiểm toán trong Big4 và các công ty kiểm toán lớn khác. Đối với phần học liên quan tới IELTS Task 2 và luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ, người dạy là giảng viên đang làm việc tại Đại học Ngoại Ngữ, là trường đại học hàng đầu về chất lượng đào tào tiếng Anh ở Việt Nam.

Nội dung khóa học chuẩn bị tuyển dụng Kiểm toán gồm:

 
Bước 1Đăng ký khóa học Chuẩn bị tuyển dụng kiểm toán
Bước 2Tổ chức kiểm tra đầu vào cho mục đích giúp học viên có thể tự đánh giá sự tiến bộ của mình sau khi kết thúc khóa học và xác định mức độ phù hợp với ngôn ngữ chính được sử dụng trong khóa học. Nội dung kiểm tra bao gồm các chủ đề liên quan tới kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế và tiếng Anh
Bước 3Xếp lớp và thông báo lịch học chi tiết cho học viên
Bước 4Hệ thống lại, bổ sung và luyện tập kiến thức kế toán, kiểm toán và thuế cần thiết cho mục đích tuyển dụng
Bước 5Hướng dẫn áp dụng các kiến thức kế toán, kiểm toán và thuế vào thực tiễn thông qua mô phỏng công việc kiểm toán hai khoản mục trên báo cáo tài chính ví dụ như Khoản mục tiền và Khoản mục Phải thu khách hàng
Bước 6Luyện tập các dạng bài IQ và EQ
Bước 7Luyện phát âm tiếng Anh
Bước 8Làm quen và luyện tập cách viết IELTS Task 2

Số giờ học

74 giờ (không bao gồm một buổi kiểm tra đầu vào)

 • Kế toán: 26 (FA, Revenue, Provision & contengencies, double entries, Markup and Margin)
 • Kiểm toán: 26 (Ethic requirements, Assertion, Control, Risk, Opinion)
 • Thuế: 8 (VAT, FCT, PIT, CIT)
 • English: 12
 • IQ & EQ: 2

Lịch khai giảng và ưu đãi học phí.

Giảng viênLịch họcNgày khai giảngGiá

Mã: BMRP4

Mr. Tùng

18:30-21:30

Thứ 4,6, sáng chủ nhật

ngày 10/1/2019

74 giờ

 8.400.000 đ