BA – Học làm trợ lý Kiểm toán

Đối tượng

Các bạn sinh viên năm 3 và năm 4 có nguyện vọng làm việc tại Big 4 và các công ty kiểm toán lớn khác cho các vị trí như thực tập sinh, trợ lý kiểm toán,…

Lợi ích đạt được 

 • Giải quyết vấn đề “chưa có kinh nghiệm” về công việc kiểm toán trong CV xin việc;
 • Nâng cao khả năng vượt qua kỳ tuyển thi dụng khắt khe của Big4 cũng như các công ty kiểm toán lớn khác;
 • Nâng cao khả năng được giữ lại thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập và thử việc;
 • Trải nghiệm thực tiễn các công việc thường ngày của Trợ lý kiểm toán thông qua các buổi học mô phỏng;
 • Hiểu đúng và biết cách áp dụng các khái niệm căn bản của kiểm toán như Assertion, Risk assessment, Materiality vào thực tiễn;
 • Hiểu và làm quen với các yêu cầu áp dụng cho tài liệu, hồ sơ kiểm toán theo quy định trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
 • Không bị rơi vào tình trạng hoang mang và có thể tương đối tự chủ trong việc thực kiểm toán các khoản mục được giao khi làm việc tại các công ty kiểm toán hàng đầu ở vị trí trợ lý kiểm toán;
 • Hệ thống lại kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức về chuẩn mực kiểm toán và kế toán;
 • Bổ sung và luyện tập kiến thức về kế toán, kiểm toán và thuế cần thiết để đáp ứng được yêu cầu công việc cho vị trí Trợ lý kiểm toán;
 • Cải thiện kỹ năng đọc tài liệu và tự học về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Quốc tế.

Ngôn ngữ

Tài liệu của khóa học là tiếng Anh và tiếng Việt chỉ được sử dụng với mục đích diễn giải và giải thích để học viên có thể hiểu được ý nghĩa và cách áp dụng của kiến thức gốc thể hiện bằng tiếng Anh.

Nội dung khóa học làm trợ lý Kiểm toán gồm:

Bước 1Đăng ký khóa Học làm Trợ lý kiểm toán
Bước 2Tổ chức kiểm tra đầu vào cho mục đích giúp học viên có thể tự đánh giá sự tiến bộ của mình sau khi kết thúc khóa học và xác định mức độ phù hợp với ngôn ngữ chính được sử dụng trong khóa học. Nội dung kiểm tra bao gồm các chủ đề liên quan tới kiến thức kế toán, kiểm toán, thuế và tiếng Anh
Bước 3Xếp lớp và thông báo lịch học chi tiết cho học viên
Bước 4Hệ thống lại và bổ sung kiến thức kế toán, kiểm toán và thuế cần thiết cho vị trí Trợ lý kiểm toán
Bước 5Hướng dẫn áp dụng các kiến thức kế toán, kiểm toán và thuế vào thực tiễn thông qua mô phỏng công việc kiểm toán các khoản mục: Tiền, Tài sản cố định, Chi phí trả trước, Phải thu khách hàng, Phải trả nhà cung cấp, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí bán hàng, Chi phí lương, Chi phí phải trả, tài sản khác, và khoản mục khác trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam
Bước 6Tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học và gửi lại bài làm của học viên kèm theo các review notes để học viên có thể nâng cao chất lượng của giấy tờ làm việc do mình lập ra

Lịch khai giảng và học phí 

 • Thời lượng     : 66 giờ
 • Học phí chuẩn: 7.000.000 vnd
 • Học phí khuyến mại:

Tìm hiểu thêm  thông tin về giảng viên tại đây