Giới thiệu

Khung chương trình của 𝐊𝐋𝐄_𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 được chia làm 4 giai đoạn, bao gồm: giai đoạn học nghe – nói nền tảng, giai đoạn học 4 kỹ năng để đạt IELTS 4.0 – 5.0, giai đoạn học 4 kỹ năng để đạt IELTS 5.0 – 6.5, và cuối cùng là giai đoạn luyện tập 4 kỹ năng để đạt IELTS 6.5+.

Lộ trình học tập

𝐊𝐋𝐄_𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 cung cấp cho học viên các khóa học Tiếng Anh trong vòng 2-3 tháng/khóa với chương trình chuẩn theo Cambridge. Các khóa học đều tối ưu thời gian thực hành trên lớp và luyện tập khi về nhà để học viên cải thiện trình độ sử dụng ngôn ngữ nhanh nhất có thể. Giáo trình của EFC được biên soạn một cách khoa học và phù hợp với năng lực của học viên ở từng cấp độ.

Lộ trình đạt IELTS 6.5+

Bạn cần tư vấn?

Đăng ký tư vấn

    Nhận tư vấn chương trình học từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp ngay hôm nay!
    Đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực

      Hãy để chúng tôi chăm sóc cho tương lại của bạn ngay hôm nay!