MENTORS KIỂM TOÁN

Nguyễn Hoàng Duy
CEO / FOUNDER

Lớp giảng dạy:

1. Chân dung ứng viên phù hợp

2. CV kỹ năng phỏng vấn & thuyết trình

 

 • Director at KLE Mentoring Program
 • Head of Finance & Accounting Department, Flexfit Jsc
 • Audit Supervisor, Crowe Vietnam
 • Audit Senior, KPMG Vietnam

 

nguyễn Kiêm Tùng
CEO / Founder

Lớp giảng dạy:

1. ACCA F8

2. Chuẩn bị tuyển dụng Kiểm Toán

 

 • Training Director, KLE Mentoring Program
 • Internal Audit Manager, Samsung
 • Consulting Manager, KPMG Vietnam
 • Audit Manager cum Head of Technical and Training Department, Crowe Vietnam
 • CPA Australia Vietnam

 

Phạm Thị Hồng Hạnh
Mentor

Lớp giảng dạy:

ACCA F3

 

 • Finance Manager, Cathay Pacific Airway Limited
 • Deputy of Accounting, Vingroup Head Office
 • Former Audit Manager, KPMG Vietnam
 • ACCA Member

 

 

 

Phạm Hồ Điệp
Mentor

Lớp giảng dạy:

1. ACCA – F3 

2. ACCA – F7

 

 

Former Audit Manager, KPMG Vietnam

ACCA member 

 

 

Phạm Ngọc Toàn
Mentor

Lớp giảng dạy:

1. ACCA – F3 

2. ACCA – F9

 

Former Audit & Consulting Manager KPMG Vietnam

ACCA member

 

 

Phạm Thanh Tú
Mentor

Lớp giảng dạy:

ACCA – F6

Chuẩn bị tuyển dụng Kiểm toán

Tax Manager, EY Vietnam

 

 

Nguyễn Thị Hà Trang
Mentor

Lớp giảng dạy:

Học làm trợ lý Kiểm toán

 

Former Audit Senior, KPMG Vietnam
Financial Controller Wincommerce Masan Group