Môn học ACCA – LW/F4: Corporate & Business Law Global – Luật thế giới

Corporate & Business Law Global (LW/F4) là môn học đầu tiên thuộc cấp độ Kỹ năng ứng dụng trong Chương trình ACCA. LW/F4 sẽ cung cấp kiến thức, giúp người học phát triển kỹ năng và sự hiểu biết về khuôn khổ pháp lý chung và các lĩnh vực pháp lý cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Luật của mỗi quốc gia là không giống nhau, vì vậy môn LW/F4 có nhiều phiên bản khác nhau tương tự như môn TX/F6.

1. Mục tiêu của môn học LW/F4

Là học viên của KLE sau khi học xong khóa LW/F4, các bạn có thể:

 • Phân biệt giữa các loại hình và cơ cấu tổ chức kinh doanh
 • Hiểu rõ cách quản lý, điều hành và quy định tại các doanh nghiệp.
 • Nhận thức các tác động pháp lý liên quan đến luật về nghĩa vụ doanh nghiệp
 • Nhận biết và so sánh các loại vốn và nguồn tài trợ tại các doanh nghiệp

2. LW/F4 gồm những nội dung gì?

Nội dung môn học LW/F4 sẽ bao gồm những phần sau:

 • Essential Elements of The Legal System: Các thành phần cơ bản của hệ thống pháp luật
 • The Law of Obligations: Luật về nghĩa vụ doanh nghiệp
 • Employment Law: Luật lao động
 • The Formation and Constitution of Business Organisations: Sự hình thành và thành lập các tổ chức kinh doanh
 • Capital and the Financial of Companies: Vốn và tài chính của doanh nghiệp 
 • Management, Administration and The Regulation of Companies: Quản lý, điều hành và các quy định của công ty 
 • Insolvency and Administration: Phá sản và Quản trị
 • Corporate Fraudulent and Criminal Behaviour: Hành vi gian lận và phạm tội của doanh nghiệp

3. Tại sao nên tham gia khóa học này?

LW/F4 là một trong số những môn học đầu tiên trong chương trình học ACCA. Thông thường, nếu học viên là sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán tại Việt Nam sẽ được miễn môn học này. Tuy nhiên, các Công ty Kiểm toán lớn, đặc biệt là Big4 khi cử nhân viên tham gia chương trình học ACCA đều khuyến khích nhân viên học từ các môn học ở cấp độ cơ bản, trong đó có môn LW/F4 để có thêm kiến thức nền tảng để xử lý các tình huống thực tế phát sinh liên quat tới Luật trong quá trình hoàn thành công việc.

4. Hình thức tham gia thi LW/F4

Mỗi thí sinh có 120 phút để làm bài thi ACCA LW/F4 – Global trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm (CBE – Computer Based Exam). Bài thi ACCA LW/F4 – VietNam sẽ thi dưới hình thức là thi giấy.

Bài thi LW/F4 chia làm 2 phần:

 • Phần 1 (70 điểm): 25 câu trắc nghiệm – 2 điểm và 20 câu trắc nghiệm – 1 điểm.
 • Phần 2 (30 điểm): 5 câu hỏi đa tác vụ, 6 điểm/câu.