Môn học ACCA – MA/F2: Management Accounting – Kế toán quản trị

Management Accounting (MA/F2) là một trong 3 môn học thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng của chứng chỉ ACCA. Nội dung môn học MA/F2 ACCA mục tiêu hướng tới phát triển hiểu biết của người học về các kiến thức kế toán quản trị để hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc lập dự toán, kiểm soát kinh doanh và ra quyết định. Những kiến ​​thức ở môn MA/F2 này sẽ là nền tảng để học tiếp các môn ở cấp độ cao hơn: PM/F5 ACCA – Quản trị hiệu quả hoạt động, APM/P5 – Quản trị hiệu quả hoạt động nâng cao

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán tại Việt Nam được miễn 3 môn (gồm: BT/F1, MA/F2, FA/F3). Tuy nhiên, có nên bỏ qua môn MA/F2 này không? Câu trả lời sẽ được bật mí ở cuối bài viết.

1. Mục tiêu khóa học:

Là học viên của KLE sau khi học xong khóa MA/F2, các bạn có thể:

  • Hiểu và phát triển các kỹ thuật kế toán quản trị để hỗ trợ doanh nghiệp lập dự toán, kiểm soát và giám sát hoạt động.
  • Giải thích và áp dụng kỹ thuật kế toán chi phí
  • Hiểu rõ cách quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Nhận biết tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua phân tích dữ liệu và áp dụng các kỹ thuật thống kê

2. MA/F2 gồm những nội dung gì?

Nội dung trong khóa học MA/F2 bao gồm:

A – The Nature, Source and Purpose of Management Information: Bản chất, nguồn gốc và mục đích của thông tin quản trị.

B – Data Analysis and Statistical Techniques: Phân tích dữ liệu và kỹ thuật thống kê.

C – Cost Accounting Techniques: Kỹ thuật kế toán chi phí

D – Budgeting: Lập ngân sách

E – Standard Costing: Chi phí tiêu chuẩn

F – Performance Measurement: Đo lượng hiệu quả

3. Tại sao nên tham gia khóa học này?

Đầu tiên, khi hoàn thành 3 môn thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng, các bạn sẽ được cấp Chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business. Tiếp theo, MA/F2 là môn học nền tảng quan trọng khi bắt đầu theo đuổi chứng chỉ ACCA, quyết định khả năng theo đuổi các môn thuộc dòng Kế toán quản trị như PM/F5, APM/P5 và SBL.

4. Hình thức tham gia thi MA/F2

Bài thi MA/F2 ACCA thi hình thức CBE (thi trên máy tính). Mỗi bài thi kéo dài khoảng 2 tiếng.

Bài thi MA/F2 gồm 2 phần:

  • Phần 1 (70 điểm): 35 câu hỏi trắc nghiệm,2 điểm/câu
  • Phần 2 (30 điểm): 3 câu hỏi đa tác vụ, 10 điểm/câu

Phần 1 sẽ gần như bao quát tất cả các phần kiến thức trong môn MA/F2. Phần 2 sẽ được xoay quanh kiến thức về lập ngân sách (Budgeting), chi phí tiêu chuẩn (Standard Costing), quản lý hiệu suất (Performance Management).