Môn học ACCA – TX/F6: Taxation – Thuế Việt Nam

Title: Tổng quan môn học ACCA – TX/F6: Taxation – Thuế Việt Nam

Taxation (TX/F6) – là môn học về Thuế ở cấp độ Kỹ năng ứng dụng của chương trình ACCA. Với đặc thù mỗi quốc gia, luật thuế được áp dụng ở các nước không giống nhau. TX/F6 ACCA là môn học được cập nhật chương trình trên nhiều quốc gia để phù hợp với học viên trên thế giới.

Ở Việt Nam, khi học môn học TX/F6, học viên sẽ được học các kiến thức liên quan về thuế và thực tiễn ở Việt Nam mà không phải học thêm khóa chuyển đổi nào hết. Bên cạnh đó, lý thuyết của môn học sẽ dựa vào các Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất…Vì vậy, đây sẽ là một môn học dễ khiến các bạn học viên thấy “nản” trong quá trình học.

Mục tiêu của môn học TX/F6

Khi hoàn thành môn học Taxation, học viên sẽ có khả năng vận dụng một cách linh hoạt và chính xác vào thực tế, cụ thể:

  • Giải thích được các hoạt động cũng như phạm vi điều chỉnh của hệ thống Thuế Việt Nam
  • Giải thích và tính toán được các loại thuế như Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế nhà thầu, Thuế giá trị gia tăng
  • Có thể giải thích được các nghĩa vụ của người nộp thuế, người đại diện nộp thuế và những ảnh hưởng của việc không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

BT/F1 gồm những nội dung gì?

Môn ACCA Taxation ở Việt Nam được giảng dạy theo chính sách Thuế của Việt Nam, cung cấp cho học viên một cách đầy đủ những kiến thức về các sắc thuế mà bạn sẽ gặp trong công việc hằng ngày.

Môn TX bao gồm 5 nội dung chính:

A – The Vietnamese tax system and its administration: Hệ thống Thuế Việt Nam và cách thức quản trị

B – Personal Income Tax (PIT): Thuế thu nhập cá nhân

C – Corporate Income Tax (CIT): Thuế thu nhập doanh nghiệp

D – Foreign Contractor Tax (FCT): Thuế nhà thầu

E – Value Added Tax (VAT): Thuế giá trị gia tăng

Tại sao nên tham gia khóa học này?

Theo thống kê cho thấy, phần lớn các Kiểm toán viên ở Big4 đã pass cả 14 môn ACCA và là ACCA member. Trong đó, môn TX/F6 là một bước nhảy quan trọng, đưa học viên tiến gần hơn với việc trở thành hội viên ACCA. Vì vậy, học viên nên bổ sung kiến thức về mảng Thuế để tăng cơ hội cho bản thân.

Ngoài việc trở thành ACCA member, môn Taxation (TX/F6) còn là một môn học thực tế và hữu ích. Việc hiểu rõ các sắc thuế sẽ giúp học viên áp dụng một cách linh hoạt và chính xác vào công việc thực tế cũng như các hoạt động quản lý cá nhân, quản lý doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành môn học, học viên sẽ hoàn toàn tự tin để apply vào các công việc như Kiểm toán Thuế, Tư vấn Thuế, Kế toán thuế,…

Hình thức tham gia thi TX/F6

Môn TX/F6 ACCA – Thuế Việt Nam chỉ tổ chức 2 lần trong năm vào tháng 6 và tháng 12.

Bài thi TX/F6 kéo dài 3 tiếng và 10 phút cho học viên đọc đề. Bài kiểm tra sẽ bao gồm cả yếu tố tính toán và thuyết minh.

Bài thi TX/F6 gồm 2 phần:

  • Phần 1 (30 điểm): gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 điểm/câu
  • Phần 2 (70 điểm): gồm 4 câu hỏi 10 điểm và 2 câu hỏi 15 điểm

Lịch khai giảng và ưu đãi học phí