Môn học ACCA – FM/F9: Financial Management – Quản trị tài chính

Financial Management (FM/F9) – là môn học thuộc cấp độ Kiến thức ứng dụng trong Chương trình ACCA, giúp cho người học phát triển kiến thức và hiểu biết về cách thức quản trị tài chính thông qua việc xác định và đánh giá các thông tin tài chính, phục vụ cho mục địch ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hoạt động. Môn học này sẽ thiên về tính toán và khả năng tư duy logic để tính toán giá trị dòng tiền, xác định được rủi ro tài chính trong bối cảnh lạm phát,…

FM/F9 là môn học nâng cao của MA/F2, và là môn học nền tảng cho AFM/P4.

Mục tiêu của môn học FM/F9

Sau khi hoàn thành môn học FM, học viên có thể:

  • Nắm được vai trò, mục đích của bộ phận quản trị tài chính
  • Đánh giá cơ bản được tác động của môi trường kinh tế đến quản trị tài chính
  • Thẩm định các phương án đầu tư
  • Nhận diện và vận dụng các kỹ thuật về quản trị vốn lưu động, định giá doanh nghiệp, các phương pháp quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

FM/F9 gồm những nội dung gì?

Bạn sẽ được học 7 chủ đề lớn, với 20 chương, bao quát toàn bộ kiến thức cần thiết cho việc quản trị tài chính như:

A – Role of Senior Financial Adviser in the Multinational Organisation:

B – Advanced Investment Appraisal:

C – Acquisitions and mergers

D – Corporate Reconstruction and Re-organisation:

E – Treasury and Advanced Risk Management Techniques

F – Professional Skills

G – Employability and Technology Skills

Những kiến thức này vô cùng thiết thực cho những nhà quản trị cấp cao như: Giám đốc tài chính CFO, Giám đốc điều hành CEO, v.v.

Tại sao nên tham gia khóa học này?

Đầu tiên, môn học FM/F9 có tính thực tiễn rất cao. Chính vì vậy, người học có thể vừa học và áp dụng những kiến thức đã học để phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Hơn nữa

Hình thức tham gia thi FM/F9

Mỗi thí sinh có 180 phút để làm bài thi ACCA FM/F9 trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm (CBE – Computer Based Exam). Đề thi FM/F9 hỏi dưới hình thức yêu cầu tính toán và giải thích. Một vài câu hỏi là các case study cụ thể. Tất cả các câu hỏi đều bắt buộc phải trả lời.

Cấu trúc đề thi FM/F9 gồm 3 phần:

Phần 1 (30 điểm): gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, 2 điểm/câu.

Phần 2 (30 điểm): gồm 3 câu hỏi lớn, 10 điểm/câu. Mỗi câu hỏi lớn sẽ có 5 câu hỏi nhỏ

Phần 3 (40 điểm): gồm 2 câu hỏi tự luận, 20 điểm/ câu

Câu hỏi phần 1 và phần 2 sẽ xuất hiện tất cả các phần kiến thức của môn F9. Phần 3 chủ yếu đến từ các lĩnh vực quản trị vốn lưu động, thẩm định đầu tư và tài chính kinh doanh của giáo trình.