Các bước đăng ký thi ACCA  

kle-lich-thi-acca

Với các môn Applied Knowledge (F1, F2, F3, F4), các bạn liện hệ các Exams Centres để được đăng ký.  

(Danh sách các Exams Centres được cập nhật ở: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-entry-and-administration/about-our-exams/centre-exams/on-demand-centre-exams/cbe-centre-list.html )  

Với các môn F5 – F9, học viên vui lòng làm theo các bước sau:   

Bước 1: Học viên mở tài khoản myACCA và thực hiện đăng ký thi ở trên tài khoản.  

Lưu ý: Việc mở tài khoản myACCA cần thực hiện sớm bởi cần thu thập các giấy tờ và dự trù khoảng thời gian ACCA xử lý đơn đăng ký mở tài khoản myACCA (Khoảng 4-5 ngày) 

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, học viên nhấn “Book an exam” ở mục “Dashboard”  

Tiếp theo đó, Học viên nhấn “Add an exam”, lựa chọn vị trí để thi (Hà Nội/Hồ Chí Minh) và sau đó lựa chọn kỳ thi tham gia (các kỳ thi March/ June/ September/ December)  

Bước 3: Học viên điền các thông tin quan trọng  

  • Học viên lựa chọn hình thức thi “Centres” hay “Remote”  
  • Học viên chọn môn thi và địa điểm thi rồi nhấn chọn “Add to your plan” (Ảnh trang 4 -5 ) 

Lưu ý: Đối với các bạn chưa hoàn thành thủ tục miễn thi, các bạn add lần lượt các môn F1 – F4: “Add plan” và tiếp tục Add môn mình muốn thi kỳ sau (Ví dụ: F8) 

  • Học viên nhấn chọn Confirm availability để kiểm tra các địa điểm tổ chức thi môn đã đăng ký. Sau khi ấn chọn Confirm availability, học viên nhấn “Agree” ở phần “Agree to ACCA policies”  

  • Học viên nhấn chọn ngày thi và thời gian thi: ACCA thường sẽ tổ chức vào 2 thời điểm thi trong ngày: 09:00 AM và 14:00 PM vào trong một ngày. 

Bước 8: Sau khi kiểm tra thông tin đã đúng, học viên nhấn “Confirm” hoặc “Cancel” để đăng ký lại nếu thông tin có sai sót.  

Bước 9:  Thực hiện thanh toán 

Ở phần thanh toán, học viên cần có thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Mastercard) để thanh toán cho giao dịch này. Học viên có thể chủ động thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế của mình (hoặc người thân) 

Học viên lựa chọn thẻ thanh toán và điền các thông tin được yêu cầu.