Cảm nhận từ Mentee Dương Thu Thảo – Học viện ngân hàng

Mặc dù khối lượng kiến thức nặng đến nỗi học vật vã, nhưng cảm giác ấy cũng sẽ tan biến khi được gặp những người bạn cùng chí hướng và thông qua những buổi bonding gắn kết. Học không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn học cả kỹ năng và thái độ phù hợp, cách mở rộng network của bản thân và cách hiểu hơn về chính mình, để từ đó có quyết tâm theo đuổi mục tiêu, can đảm làm những điều chưa dám làm. Và kết quả của cả hành trình đó chính là trở thành người hùng của bản thân.