Cảm nhận của Mentee Nguyễn Thị Mai Anh – Đại học Kinh tế Quốc Dân

Kết lại, mỗi người đều có những năm cột mốc riêng, đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Đối với mình, cho đến hiện tại, mình cũng có vài cột mốc cho riêng mình:

Năm 2020, thi đỗ chuyên ngành Kế toán NEU.

Năm 2022, trở thành mentee của KLE Mentoring Program.

Năm 2023, nhận được offer của Deloitte Vietnam.

Và sau này, mong rằng mình sẽ tiếp tục có nhiều cột mốc khác nữa, đánh dấu một Mai Anh từng bước trưởng thành.

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị mentor đã support chúng em hết sức mình trong khoảng thời gian vừa rồi.