Bonding gắn kết

Điểm khác biệt của 𝐄𝐅𝐂 chính là tạo môi trường gắn kết giữa các học viên. Bên cạnh những buổi học sôi nổi trên lớp, những buổi bonding sẽ là cầu nối giúp các thành viên hiểu nhau hơn, tạo động lực cùng nhau cố gắng trên hành trình chinh phúc Tiếng Anh.