Workshop “Vượt rào Tiếng Anh, chinh phục sự nghiệp”

Nhằm lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của Tiếng Anh đối với sự nghiệp của mỗi bạn sinh viên, EFC đã mở workshop và có nhiều năm đồng hành với các cuộc thi tại các trường đại học hàng đầu miền Bắc. Thông qua những hoạt động bổ ích, các diễn giả tại EFC đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên trong việc xác định mục tiêu và xây dựng lộ trình cho 4 năm Đại học của mình.

Workshop “Vượt rào Tiếng Anh, chinh phục sự nghiệp”

Workshop “Vượt rào Tiếng Anh, chinh phục sự nghiệp”

Workshop “Vượt rào Tiếng Anh, chinh phục sự nghiệp”

Workshop “Vượt rào Tiếng Anh, chinh phục sự nghiệp”

Cuộc thi “Kế – Kiểm: Học gì làm gì 2023” tại Học viện Ngân hàng

skills

Cuộc thi “Auditing and Accounting Challenge 2023” tại Học viện Tài chính