Deloitte IFRS Learning – Nền tảng học IFRS trực tuyến hiệu quả

Mới đây, Deloitte đã phát triển các module học trực tuyến chất lượng cao, giúp người dùng phát triển kiến thức và áp dụng những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của IAS và IFRS. Các học phần trực tuyến này được cung cấp miễn phí với thời lượng từ 1 đến hơn 2 tiếng, bao gồm: Conceptual Framework (khung khái niệm), các chuẩn mực IAS – IFRS và IFRIC Interpretations.

 

Mỗi module bài học sẽ cung cấp cho người học:

  • Các tình huống thực tế và mô tả việc áp dụng chuẩn mực trong tình huống đó
  • Các câu hỏi cuối mỗi phần học để kiểm tra việc tiếp nhận kiến thức
  • Tài liệu tham khảo để hỗ trợ học tập
  • Chứng chỉ (có thể in được) nếu vượt qua bài đánh giá ở cuối mỗi học phần

Hình thức bài học sẽ được trình bày dưới dạng các slide và các hộp thoại nhỏ được sơ đồ hoá. Điều này giúp người học có cái nhìn tổng quan và hệ thống về kiến thức chuẩn mực. Người học sẽ phải xem toàn bộ hộp thoại trong trang slide đó mới có thể chuyển sang trang tiếp theo, đảm bảo rằng nội dung cần truyền tải đã được thông qua ít nhất một lần.

Trong quá trình học, sẽ có một số thuật ngữ chuyên môn vốn sẽ được giải thích ở phần đầu của một chuẩn mực. Đối với nền tảng này, tất cả thuật ngữ sẽ được nằm ở tab Glossary và hiển thị cùng với slide, do vậy người dùng có thể tra cứu một cách thuận tiện mà không làm gián đoạn nội dung chính.

Cấu trúc mỗi bài học sẽ bao gồm:

  • Overview: Tổng quan về nội dung chuẩn mực.
  • Phần thực hành: Áp dụng nội dung chuẩn mực thông qua các ví dụ và scenario.
  • Assessment: Kiểm tra, đánh giá. Nội dung có thể vào bất kỳ phần nào đã được đề cập. Để pass thì ngưỡng điểm cần đạt là 70% và không giới hạn số lần kiểm tra.

Nếu không vượt qua bài kiểm tra, người học sẽ nhận lại số điểm của mình và được đề xuất các phần học cần củng cố (dựa trên câu trả lời sai).

Nếu muốn học chuẩn mực kế toán quốc tế thì ngoài việc sử dụng văn bản gốc, nền tảng này sẽ vô cùng hữu ích thông qua các case study mang tính thực tiễn cao.

Trang web chính thức của Deloitte IFRS Learning: https://www.deloitteifrslearning.com/