Mentee Phạm Thị Anh Thư xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu ra Khoa Kế toán – Kiểm toán học viện ngân hàng 2023.

Chúc mừng cô mentee nghị lực, mạnh mẽ, luôn chăm chỉ tích lũy mỗi ngày để hoàn thiện và phát triển bản thân – Phạm Thị Anh Thư đã xuất sắc trở thành Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán Học viện ngân hàng.Chặng đường phía trước có thể sẽ còn nhiều gập ghềnh, khó khăn, vấp ngã còn hơn cả chặng đường em trưởng thành ở KLE, nhưng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội khi em sẵn sàng bước qua nó. Anh chị mong em chân cứng đá mềm và chúc em thành công trên con đường sự nghiệp.